“Bodycell “ seryası qamətli bədən forması yaradır, bədən kontrunun modelini təzələyir.
Şanagüllə gülünün ekstraktı adipositlərin yetişməsinin(SIRTUIN SRT-1 sintezi),iltihabın və
şişlərin formalaşmasının qarşısını alır.Kolagenazın aktivliyinə mane olur,dərinin elastikliyini
yüksəldir.Unkarinin ekstratı yağların adipositlərə(LPL) daxil olmasının qarşısını alır.Forskolin və
kofein lipolizini stimulaşdırır, sAMF sintezinə yol açır.Buckəyə ekstratı,bioflavanoid ilə zəngin
essin vena və limfaların drenajını təmin edərək,alfa reseptorları bloklayır,kapilarların divarlarını
möhkəmləndirir.Genistein AQUAPORINS kanallarını aktivləşdirir və lipolizanın məhsullarını
çıxardır.A.M.A proteinlər və organik sillisium qlikasıyanın qarşısını alaraq, struktur proteinləri
qoruyur

Kompleks haqda

Belnatur özündə 30-dan çox xidməti birləşdirən komplekslər şəbəkəsidir. Azərbaycanda ilk Gözəllik Kompleksi olaraq 20 il bundan əvvəl fəaliyyətə başlamış və Avropanın ən böyük Gözəllik Komplekslərindən biri olaraq bu gündə fəaliyyətini davam etdirir.