“Suvarma” effekti akvaporinlərin sintezi nəticəsində alınır Nəmin epidermisdə saxlanılması üçün
bioloji parçaların təbii komponenti-qualirion turşusu istifadə olunur.O süngər kimi işləyir və
suyu öz çəkisindən 20 dəfə daha çox həcimdə saxlaya bilir.Organik osmolit betain əsas su
mübadiləsini epidermis hüceyrələrində dəstəkləyir,amma Aloye Vera dərinin elastikliyini
artıraraq onu balanslaşdırır.

Kompleks haqda

Belnatur özündə 30-dan çox xidməti birləşdirən komplekslər şəbəkəsidir. Azərbaycanda ilk Gözəllik Kompleksi olaraq 20 il bundan əvvəl fəaliyyətə başlamış və Avropanın ən böyük Gözəllik Komplekslərindən biri olaraq bu gündə fəaliyyətini davam etdirir.