Qadınlarda dəri yaşlanması prossesləri 45 yaşından sonra güclənir və estrogen azalması dərinin
bütün qatlarında dəyişiklik yaradır.BELNATUR©yetkin dərinin qlobal bərpası-yeni Secret (Sirr)
xəttini təqdim edir.
Dəri möhkəmlənir,elastiklik yaxşılaşır,qırışlar və qara izlər yox olur,

Kompleks haqda

Belnatur özündə 30-dan çox xidməti birləşdirən komplekslər şəbəkəsidir. Azərbaycanda ilk Gözəllik Kompleksi olaraq 20 il bundan əvvəl fəaliyyətə başlamış və Avropanın ən böyük Gözəllik Komplekslərindən biri olaraq bu gündə fəaliyyətini davam etdirir.