BİZİ XƏRİTƏDƏ TAPIN

Belnatur Beauty Complex - Təbiətin möcüzəsini cildinizdə hiss edin.

"Belnatur" Süleyman Tağızadə Küçəsi, 39/11
Təzəpir məsçidinin yanı.
012 497 48 12
050 212 67 86

BİZƏ İSTƏKLƏRİNİZİ YAZIN

Biz həmişə təkliflərinizlə yanaşı şikayətlərinizi də eşitməyə hazırıq. Sizin sayənizdə 2000 ildir ki, arzularımıza doğru irəliləyirik, bu arzu isə yalnız sizə xidmət etməkdən ibarətdir.

QƏBULA YAZIL

Kompleks haqda

Belnatur özündə 30-dan çox xidməti birləşdirən komplekslər şəbəkəsidir. Azərbaycanda ilk Gözəllik Kompleksi olaraq 20 il bundan əvvəl fəaliyyətə başlamış və Avropanın ən böyük Gözəllik Komplekslərindən biri olaraq bu gündə fəaliyyətini davam etdirir.